Cách định dạng thẻ SD

Có hai phương pháp để định dạng thẻ SD: Phương pháp 1: Định dạng trên APP Phương pháp 2: Định dạng trên máy tính Phương pháp 1: Định dạng tr...

Có hai phương pháp để định dạng thẻ SD:
Phương pháp 1: Định dạng trên APP
Phương pháp 2: Định dạng trên máy tính

Phương pháp 1: Định dạng trên APP

Nhấn vào ” Cài đặt ” , nhấp vào ” thiết lập Ghi ” , nhấp vào ” thẻ Format SD ” và xác nhận nó.

PHIÊN BẢNG TIẾNG ANH

PHIÊN BẢNG TIẾNG VIỆT

Phương pháp 2: Định dạng trên máy tính
Lắp thẻ SD vào đầu đọc thẻ và cắm nó vào máy tính;
Sau khi máy tính hiển thị thẻ SD, nhấp chuột phải vào thẻ SD và chọn Định dạng.
Chọn FAT32 cho hệ thống tệp, sau đó nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu định dạng thẻ SD.

Related

Hướng dẫn 3330511615279940245

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item