Điện thoại di động có thể giám sát thiết bị dưới cùng một WiFi, nhưng điện thoại di động không thể giám sát

Điện thoại di động có thể giám sát thiết bị dưới cùng một WiFi, nhưng điện thoại di động không thể giám sát 1. kiểm tra bản cập nhật phần mề...

Điện thoại di động có thể giám sát thiết bị dưới cùng một WiFi, nhưng điện thoại di động không thể giám sát
1. kiểm tra bản cập nhật phần mềm. Đảm bảo APP và phần sụn của thiết bị lên phiên bản mới nhất.
2. Đảm bảo thiết bị có trạng thái trực tuyến trên mạng

3. Khởi động lại bộ định tuyến và thiết bị.
Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình lỗi, ID thiết bị (kiểm tra phần dưới của thiết bị hoặc nhãn phía sau), phiên bản APP hoặc đăng ký điện thoại di động / email, phiên bản ứng dụng, vị trí khu vực, tên hoạt động mạng, mô tả quy trình vận hành, v.v. để nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Related

Xử lý sự cố 1142558106016844571

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item