Thêm thiết bị trực tuyến, điện thoại di động nhắc lỗi mật khẩu.

Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem có một biểu tượng chia sẻ về người sử dụng đầu tiên ' danh sách thiết bị s. 1. Nếu có biểu tượng chia...

Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem có một biểu tượng chia sẻ về người sử dụng đầu tiên ' danh sách thiết bị s.
1. Nếu có biểu tượng chia sẻ
Người dùng có thể chia sẻ các thiết bị để người dùng khác bằng cách nhấn vào “ chia sẻ ” nút ở góc trên bên phải của giao diện danh sách thiết bị.
2. Nếu không có biểu tượng chia sẻ
Người dùng đầu tiên cần nhấn và giữ nút reset để thiết lập lại thiết bị.
Sau khi các người dùng thêm lại thiết bị bằng cách nghe các thiết bị nhắc nhở “ đặt lại thành công ” .Công dùng đầu tiên có thể bấm “ chia sẻ ” nút ở góc trên bên phải của danh sách thiết bị để chia sẻ với những người dùng khác .

Related

Xử lý sự cố 7097151067876161047

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item